Wij proberen al sinds 1967 de traditionele ambachten van in en om de Sallandse boerderij te behouden en onder de aandacht te brengen. Door middel van het demonstreren van deze ambachten op een zo authentiek mogelijke wijze, en met gebruik making van de echte oude gereedschappen en hulpmiddelen, behouden we deze ambachten en ook de kennis daarover, en dragen we deze over aan de volgende generaties. Ook de originele Sallandse kleding speel daarbij een rol.

Voor actuele data en informatie kijkt u in onze UITagenda