beleefRaalte
Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Laatste wijziging: 20 maart 2020

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Beleef Raalte , onderdeel van Media572 te Raalte (hierna: Media572 of wij). In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website(s) en wanneer je informatie opvraagt, een opdracht plaatst of een overeenkomst afsluit.
Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website of een dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Media572 kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt via e-mail of bij het invullen van een contactformulier.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt blijven actief gebruikt worden zolang je gebruik maakt van onze diensten. Zodra je hiermee stopt, worden je persoonsgegevens niet meer actief gebruikt en blijven ze alleen in het mailarchief vindbaar.
Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zijn wij niet in staat om de diensten aan je te leveren, zoals het ontwikkelen en hosten van een website en het aanvragen van een domeinnaam. Hierdoor kan het zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij jou.

Cookies & Session cookies
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van YouTube op https://www.beleefraalte.nl/. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kun je vinden in het privacy statement van Google.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Beleef Raalte gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die geen eigendom zijn van Media572. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij raden je aan, bij bezoek van deze website, om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
Media572 verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Het gaat hier om bedrijven voor de websitehosting, e-mailvoorziening en domeinregistratie. Met onze managed hosting provider hebben wij op 23 mei 2018 een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Media572 op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Media572 neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website https://www.beleefraalte.nl/ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Indien je een klacht wil indienen met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens, dan kunt je dit bij ons melden.
Contact gegevens
Beleef Raalte
de Spinde 5
8102LA Raalte
marketing@beleefraalte.nl

Ook kunt je de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link.