beleefRaalte
Het Boetelerveld

Het Boetelerveld is zeker een bezoek waard!

Bron: Landschap Overijssel
Het Boetelerveld

Wandelen in het Boetelerveld

De half verharde parkeerplaats bij de (westelijke) hoofdingang is een goed vertrekpunt voor een wandeling. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde voertuigen, mountainbikes, fietsen en paarden in het Boetelerveld te komen.

Het Boetelerveld

Buitengewoon Bijzonder Boetelerveld

Het Boetelerveld is een prachtig en afwisselend gebied dat bekend staat om haar rust en natuurlijke waarde. Door het leem dat hier in de grond zit, zijn er sterke wisselingen in de grondwaterstand. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen.

Water is belangrijk voor het gebied

Er liggen twee natuurlijke heideplassen: het Grote Rietgat en Kleine Turfgat. Daarnaast zijn er aangelegde drinkpoelen, voor de grazers die de heide open moesten houden. Hier huizen inmiddels zeldzame kamsalamanders en andere amfibieën en insecten. Dankzij een slenk (laagte in de bodem) waar voedselarm grondwater gemakkelijk aan de oppervlakte komt, komen er bijzondere planten voor. De rest van de begroeiing bestaat vooral uit vochtige (dop) heide, wilde grassen, jeneverbesstruweel, grove den, zomereik en berk.

Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het Boetelerveld is mede zo bijzonder om de klokjesgentiaan die hier groeit en vanwege de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere natuurpareltjes. Het Boetelerveld is een oase van rust middenin een landbouwgebied. Vanwege de stilte en de bijzondere planten en dieren die er leven, is het Boetelerveld een must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard!